اخبار و رویدادها


زیر عنوان یک

دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود

جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته

  • پنجشنبه ,14 اردیبهشت 1396
  • : 2390
  • : 2

جستجو
گروه بندی
RSS